نوع جستجو را انتخاب نمایید
 
  • سایت
  • وب
Search
شما در اين صفحه هستيد: خدمات و محصولات > معرفی راه کارهای جامع
معرفی راه کارهای جامع
 
مشاوره در نگهداری و پشتیبانی:
سازمانهای بزرگ با پراکندگی در دفاتر و شعب خود نیازمند طراحی دقیق چیدمان اختصاصی تجهیزات خود می باشند تا بتوانند ضمن بکارگیری مناسب آنها هزینه های خود را به حداقل برسانند. مشاوره ، طراحی و نظارت بر فرایند انتخاب محصولات مورد نیاز، نصب آنها و یکپارچه سازی اتصال آنها به یکدیگر تخصص خوارزمی است.
 
 

 طراحی و پیاده سازی شبکه ها :
انجام فعالیتهای طراحی ، مشاوره و نظارت در حوزه شبکه محلی وانتقال داده ها ، بسترسازی شبکهPassive) و (Active، ارائه الگوی صحیح پشتیبانی تجهیزات ، ارتقاء امنیت شبکه و اطمینان از سلامت گردش داده ها در زمره توانمندیهای شرکت خوارزمی قرار دارد.
 
 

 بانکداری الکترونیکی :
مشاوره و اجرای پروژه های بانکداری الکترونیکی با عنایت به همکاری استراتژیک شرکت با بانکهای بزرگ ایرانی از مزیتهای این شرکت به حساب می آید.
مشاوره ، استخراج نیازمندیها ، طراحی ، بومی سازی ، عملیاتی سازی و آموزش در حوزه فناوری ، سخت افزار،  انتقال داده ها و ماشینهای بانکی شرکت را آماده ارائه الگوی برتر در بانکداری الکترونیکی به مشتریان خود نموده است.
 
  
ارائه راهکارهای جامع