27

 به گزارش روابط عمومی،شرکت پاسخ  در مراسم بازدید کارشناسان صنایع و معادن از محل اصلی شرکت ، موفق به اخذ رتبه برتر از میان شرکتهای مستقر در شهرک صنعتی مامونیه گردیده است.،طی مراسمی در فرمانداری شهرستان با حضور  نماینده ساوه و زرندیه در مجلس و همچنین رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و تجلیل از صنعتگران منطقه شهرستان زرندیه و ساوه لوح تقدیر شرکت برتر را دریافت نموده است.