اخبار

اخبار

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده
رمز موفقیت کارمندان نمونه شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی

رمز موفقیت کارمندان نمونه شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی

رمز موفقیت کارمندان نمونه شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
سرمایه ثبتی شرکت ترقی کرد / تبدیل داده به دانش کار اصلی خوارزمی است

سرمایه ثبتی شرکت ترقی کرد / تبدیل داده به دانش کار اصلی خوارزمی است

سرمایه ثبتی شرکت ترقی کرد / تبدیل داده به دانش کار اصلی خوارزمی است
مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت مفاخر برگزار شد

مجمع عمومی فوق‌العاده افزایش سرمایه شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی با حضور 74/5 درصد کل اعضاء سهامداران و اعضای هیات مدیره این شرکت برگزار شد.

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت مفاخر برگزار شد
دسته بندی