اخبار

اخبار

مجمع عمومی عادی سالیانه گروه مالی سپهر صادرات برگزار شد

مجمع عمومی عادی سالیانه گروه مالی سپهر صادرات برگزار شد.

مجمع عمومی عادی سالیانه گروه مالی سپهر صادرات برگزار شد
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی از " پاسخ " دیدن کرد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی از " پاسخ " دیدن کرد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی از " پاسخ " دیدن کرد.
تکریم و تودیع عضو هیات مدیره توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی

اعضای هیات مدیره شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی، از زحمات آقای حسین ظریفی خامنه تقدیر کردند.

تکریم و تودیع عضو هیات مدیره توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
​سیدضیاء ایمانی به عنوان مدیرعامل بانک صادرات ایران انتخاب شد.

​سیدضیاء ایمانی با رأی اعضای هیأت‌مدیره به عنوان مدیرعامل بانک صادرات ایران انتخاب شد.

​سیدضیاء ایمانی به عنوان مدیرعامل بانک صادرات ایران انتخاب شد.
مراسم تکریم آقای غریب پور مدیرعامل سابق و معارفه اقای وکیلی مدیرعامل جدید گروه مالی سپهر برگزار شد

با حضور دکتر حجت الله صیدی مدیر عامل محترم بانک صادرات در دفتر مرکزی گروه مالی سپهر صادرات، دکتر جواد وکیلی به عنوان مدیرعامل گروه مالی سپهر معرفی و از زحمات دکتر خدا...

مراسم تکریم آقای غریب پور مدیرعامل سابق و معارفه اقای وکیلی مدیرعامل جدید گروه مالی سپهر برگزار شد
عضو هیات مدیره جدید خوارزمی معرفی شد

عضو هیات مدیره جدید خوارزمی معرفی شد

عضو هیات مدیره جدید خوارزمی معرفی شد
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

مجمع عمومی عادی سالیانه سهام شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی در فروردین ماه 1401، برگزار می گردد.

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
برگزاری مراسم تودیع مدیر عامل و معارفه سرپرست شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی

مراسم تودیع و تکریم مدیر عامل سابق و معرفی سرپرست جدید شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی برگزار شد.

برگزاری مراسم تودیع  مدیر عامل و معارفه سرپرست شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
سرپرست توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی معرفی شد.

سرپرست توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی معرفی شد.

سرپرست توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی معرفی شد.
فراخوان تولیدکنندگان، تامین کنندگان و نمایندگان فروش

فراخوان تولیدکنندگان، تامین کنندگان و نمایندگان فروش

 فراخوان تولیدکنندگان، تامین کنندگان و نمایندگان فروش
دسته بندی