اخبار

اخبار

رمز موفقیت کارمندان نمونه شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی

رمز موفقیت کارمندان نمونه شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی

رمز موفقیت کارمندان نمونه شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
سرمایه ثبتی شرکت ترقی کرد / تبدیل داده به دانش کار اصلی خوارزمی است

سرمایه ثبتی شرکت ترقی کرد / تبدیل داده به دانش کار اصلی خوارزمی است

سرمایه ثبتی شرکت ترقی کرد / تبدیل داده به دانش کار اصلی خوارزمی است
مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت مفاخر برگزار شد

مجمع عمومی فوق‌العاده افزایش سرمایه شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی با حضور 74/5 درصد کل اعضاء سهامداران و اعضای هیات مدیره این شرکت برگزار شد.

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت مفاخر برگزار شد
جلسه دوره‌ای شورای مدیران هلدینگ فن‌آوری و نوآوری صاد و شرکت‌های تابعه برگزار شد.

جلسه دوره‌ای شورای مدیران هلدینگ فن‌آوری و نوآوری صاد و شرکت‌های تابعه برگزار شد.

جلسه دوره‌ای شورای مدیران هلدینگ فن‌آوری و نوآوری صاد و شرکت‌های تابعه برگزار شد.
علی چهارلنگی مدیر عامل شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی شد

علی چهارلنگی مدیر عامل شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی شد

علی چهارلنگی مدیر عامل شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی شد
مجمع عمومی عادی سالیانه گروه مالی سپهر صادرات برگزار شد

مجمع عمومی عادی سالیانه گروه مالی سپهر صادرات برگزار شد.

مجمع عمومی عادی سالیانه گروه مالی سپهر صادرات برگزار شد
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی از " پاسخ " دیدن کرد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی از " پاسخ " دیدن کرد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی از " پاسخ " دیدن کرد.
تکریم و تودیع عضو هیات مدیره توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی

اعضای هیات مدیره شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی، از زحمات آقای حسین ظریفی خامنه تقدیر کردند.

تکریم و تودیع عضو هیات مدیره توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
دسته بندی