اتاق خبر

راه اندازی اولین کیوسک بانکی شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی در بانک صادرات

.

راه اندازی اولین کیوسک بانکی شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی در بانک صادرات

 

دکتر ایمانی مدیرعامل بانک صادرات به همراه آقایان به همراه آقا بابایی معاون سرمایه گذاری بانک صادرات ، مهدی معاون مهندسی و پشتیبانی بانک صادارت و حکیم جوادی مدیرعامل هلدینگ صاد از کارخانه شرکت پدیدآوران سخت افزار خوارزمی واقع در شهرک صنعتی مامونیه که زیرمجموعه شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی است بازدید کردند .

دراین بازدید دکتر ایمانی ضمن بازدید از کارخانه پاسخ مقرر کردند 5 دستگاه کیوسک بانکی که  از تولیدات این کارخانه  است را  به طور آزمایشی در برخی از شعبات بانک صادرات راه اندازی کنند که اولین نمونه آن  در شعبه 3046 شعبه مرکزی بانک صادرات در ساختمان غدیر نصب و رونمایی شد.

همچنین قرار است دیگر دستگاه های کیوسک بانکی یا کش لس در دیگر شعبات بانک صادرات نصب و راه اندازی شود.