اتاق خبر

شرکت گروه مالی سپهر صادرات ایران وابسته به بانک صادرات سهام عمده شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی را خریداری نمود

به گزارش واحد روابط عمومی شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی، عمده سهام مدیریتی شرکت با نماد «مفاخر» در تاریخ 1399/05/11 توسط شرکت سرمایه گذاری خوارزمی طبق اعلام قبلی عرضه گردید و تحت مالکیت گروه مالی سپهر صادرات قرار گرفت.
طی این عرضه تعداد ۸۵ میلیون و یک سهم با قیمت پایه 46,311 ریال به فروش رفت.
این سهام در مجموع به قیمت بالغ بر 3,936 میلیارد ریال از طریق مزایده فروخته شد و بر این اساس درصد مالکیت شرکت سرمایه گذاری خوارزمی در این شرکت به 2.15 درصد کاهش یافت و همچنین مالکیت ۵۰ درصد سهام توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی  به گروه مالی سپهر صادرات رسید