اتاق خبر

مفاخر برنده مناقصه بانک صادرات شد

شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی برنده مناقصه 99/6 بانک صادرات شد

                                      

 

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی این شرکت در مناقصه 99/6 بانک صادرات در خصوص خرید مواد مصرفی نو و اصلی (ORIGINAL) دستگاه‌های صدور آنی کارت مارک TP9100 که در تاریخ 10 آبان برگزار شد، برنده شده است.

لازم به ذکر است ضمانت شرکت در این مناقصه 18000000000 ریال بوده است که از طرف شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی تضمین شده است.