اتاق خبر

تقدیر مدیریت شعب بانک صادرات استان خوزستان از پرسنل نمونه شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی

.

تقدیر مدیریت شعب بانک صادرات استان خوزستان از پرسنل نمونه شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی

 

مدیریت شعب بانک صادرات استان خوزستان طی مراسمی در ساختمان برج سپهر استان خوزستان از پرسنل نمونه شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی که به طور شبانه روزی به تجهیز ساختمان برج سپهر استان خوزستان و پشتیبانی شعب بانک صادرات پرداخته بود تقدیر کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی ، در این نشست آقای علی اصغر عطاردی مدیرشعب بانک صادرات استان خوزستان بابت رضایت مدیران بانک صادرات از پرسنل زحمت کش و متخصص شرکت خوارزمی در زمینه پروژه تجهیز برج سپهر خوزستان و پشتیبانی مطلوب شعب بانک صادرات  که به یاری و همت نیروهای پرتلاش شرکت شبکه گستران خوارزمی و توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی تقدیر کرد.