اتاق خبر

کابل کشی شبکه داخلی ساختمان هلدینگ صاد توسط شرکت شبکه گستران خوارزمی

.
 

کابل کشی شبکه داخلی ساختمان هلدینگ صاد توسط شرکت شبکه گستران خوارزمی

 

شرکت شبکه گستران خوارزمی که از شرکت های زیرمجموعه  شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی است عملیات کابل کشی شبکه و اتاق سرور شرکت کارت ایران ( هلدینگ صاد ) و شرکت های تابعه آن را به انجام رساند.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی، عملیات کابل کشی و اتاق سرور ساختمان شرکت کارت ایران را با داشتن بیش از زیربنایی 4هزار متر مربع توسط شرکت شبکه گستران  خوارزمی طی 2 ماه با تیم متخصصین حرفه ای به انجام رسید.