اتاق خبر

بازدید مدیران ارشد بانک صادرات ایران از کارخانه پاسخ

.

بازدید مدیران ارشد بانک صادرات ایران از کارخانه پاسخ

مدیران ارشد بانک صادرات ایران در تاریخ 11 اسفندماه سالجاری از کارخانه شرکت پدیدآوران سخت افزار خوارزمی (پاسخ) بازدید و مذاکراتی درخصوص پشتیبانی، تولید و فروش محصولات بانکی توسط شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی به بانک صادرات ایران صورت گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی ، دراین دیدار که با حضور آقای دکتر چهارلنگی مدیرعامل شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی و آقایان رضوان مدنی معاون فناوری اطلاعات بانک صادرات ایران، آقا محمدی ریاست اداره کل خدمات نوین بانکی بانک صادرات ایران، کاظمی کارشناس ارشد اداره کل خدمات نوین بانکی بانک صادرات ایران برگزار گردید، درخصوص موضوعات شامل پشتیبانی، تولید و فروش محصولات بانکی به بانک صادرات ایران مذاکره شد .

دراین بازدید احمدیان مدیرعامل شرکت پدیدآوران سخت افزار خوارزمی ( پاسخ ) نسبت به معرفی خدمات و محصولات کارخانه پاسخ واقع در شهرک صنعتی مامونیه اقدام نمود  و مقرر شد جلسات کارشناسی آتی در این خصوص برگزار گردد.

همچنین مقرر شد گزارشی مبنی بر جایگاه شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی به منظور تعالی بانک صادرات تهیه و برنامه های پیش روی شرکت خوارزمی در سال آینده به بانک صادرات ایران ارسال گردد.