اتاق خبر

بانک رسالت جزء مشتریان شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی شد

.

بانک رسالت جزء مشتریان شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی شد

 

بانک رسالت به مجموعه بزرگ مشتریان بانکی شرکت فناوری اطلاعات خوارزمی افزوده شد و از سال جدید پشتیبانی تجهیزات رایانه ای بانک رسالت توسط شرکت خوارزمی انجام می پذیرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی طی مذاکرات صورت گرفته بین معاونت فناوری بانک رسالت و معاونت توسعه کسب و کار شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی مقرر شد پشتیبانی تجهیزات رایانه ای بانک رسالت به شرکت خوارزمی واگذار شود و این امر از سال جدید اجرایی خواهد شد.