اتاق خبر

سرپرست توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی معرفی شد.

سرپرست توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی معرفی شد.
با حکمی از سوی رییس هیات مدیره شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی، محمد داوودی به عنوان سرپرست این شرکت انتخاب و معرفی شد.
صبح امروز در جلسه هیات مدیره شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی، آقای مهندس محمد داوودی به عنوان سرپرست این شرکت معرفی و از زحمات چندین ساله آقای مهندس امیرحسین هاشمی تقدیر به عمل آمد.
مهندس محمد داوودی پیش از این مدیریت عاملی شرکت شبکه گستران خوارزمی را بر عهده داشته است.