اتاق خبر

عضو هیات مدیره جدید خوارزمی معرفی شد

۲۰ فروردين ۱۴۰۱ چاپ صفحه
عضو هیات مدیره جدید خوارزمی معرفی شد

علی سلطانی عضو هیات مدیره شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی شد

طی مراسمی که با حضور مهندس محمد داودی، سرپرست شرکت خوارزمی، آقای حسین طاهباز توکلی، رئیس هیات مدیره و دیگر اعضاء برگزار شد،  آقای علی سلطانی به نمایندگی از شرکت تدبیر و اندیشه مطالبات سپهر (سهامی خاص) به سمت عضو هیات مدیر شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی منصوب گردید. ایشان جایگزین آقای حسین ظریفی خامنه برای ادامه مدت باقی مانده خواهند بود.

گفتنی است، آقای علی سلطانی هم اکنون نیز رئیس هیات مدیره شرکت صنعت و تجارت گستر اطلس ایرانیان و مدیرعامل مجتمع معدنی پاتک هستند.