اتاق خبر

تکریم و تودیع عضو هیات مدیره توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی

۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۱ چاپ صفحه
اعضای هیات مدیره شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی، از زحمات آقای حسین ظریفی خامنه تقدیر کردند.

در جلسه اخیر هیات مدیره مفاخر که با حضور همه اعضا و مدیر عامل شرکت برگزار شد، از زحمات جناب آقای حسین ظریفی خامنه  در طول دوره حضور ایشان به عنوان عضو هیات مدیره شرکت، تقدیر بعمل آمد.

 

گفتنی است ایشان در مدت بیش از دو سال، نمایندگی شرکت تدبیر و اندیشه مطالبات سپهر (سهامی خاص) را در هیات مدیره شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی بر عهده داشتند و جناب آقای علی سلطانی جایگزین ایشان شدند.