اتاق خبر

شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی موفق به دریافت تائیدیه دانش بنیان شد

درخششی دیگر در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات

درخششی دیگر در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات

شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی براساس ارزیابی های انجام شده توسط کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان موفق به اخذ تائیدیه دانش بنیان در تاریخ 1401/08/17 شده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی، در تاریخ 15 تیرماه سال جاری ثبت درخواست و اطلاعات اولیه آن شرکت در سامانه مربوط به شرکت های دانش بنیان صورت پذیرفته است. کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت های دانش بنیان (ذیل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری) ضمن بررسی موضوع طی چندین مرحله، نهایتا درتاریخ 1401/08/17 گواهی تائیدیه این شرکت را به عنوان شرکت دانش بنیان (تولیدی نوع  3) را صادر نمودکه اعتبار و صحت این تائیدیه در آدرسpub.daneshbonyan.irقابل استعلام است.

لازم به ذکر است شرکت های تائید شده در کارگروه ارزیابی شرکت ها و موسسات دانش بنیان تا زمانی که تائیدیه آنها در فهرست دانش بنیان pub.daneshbonyan.ir قرار دارد می توانند از مزایای قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان استفاده کنند.