اتاق خبر

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده

 

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده

شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی (سهامی عام )

به شماره ثبت 135660 وشناسه ملی 10101788618

بدین وسیله از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می‌گردد در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده این شرکت  که راس ساعت 10:00 صبح روز چهارشنبه مورخ 14/10/1401 در محل آمفی‌تئاتر دفتر مرکزی، واقع در تهران، خیابان مطهری، بعد از تقاطع مفتح، ساختمان شماره 153،  برگزار می‌گردد، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده:

1- انتخاب اعضای هیأت مدیره.

2- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی.

3- سایر مواردی که اتخاذ تصمیم آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده می‌باشد.

نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

برگ حضور در جلسه یک ساعت قبل از برگزاری مجمع در محل دفتر مرکزی واقع در تهران، خیابان مطهری، بعد از تقاطع مفتح، ساختمان شماره 153، سالن آمفی‌تئاتر شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی ارائه خواهد گردید.

 

دعوت کننده از مجمع: هیأت مدیره شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی (سهامی عام)