اتاق خبر

مجمع عمومی انتخاب اعضای جدید هیات مدیره شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی برگزار شد

.
مجمع عمومی انتخاب اعضای جدید هیات مدیره شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی برگزار شد
 
مجمع عمومی به طور فوق العاده در تاریخ 14 دی ماه سالجاری باحضور آقایان علی محمد بناکار نماینده گروه مالی صادرات رئیس مجمع ، دکتر علی چهارلنگی دبیر مجمع ، دکتر حسین طاهباز توکلی  رئیس هیات مدیره شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی و ناظر مجمع، حسین بیژن زاده نماینده شرکت اوج سپهر اصفهان و  ناظر مجمع و همچنین خانم محمد دینی نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد. 

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی ، دراین جلسه اعضای جدید هیات مدیره شرکت توسعه فناوری اطلاعات معرفی و با رای اکثریت انتخاب شدند همچنین مقرر شد تا نسبت به تغییر روزنامه رسمی شرکت از روزنامه دنیای اقتصاد به روزنامه اطلاعات اقدام شود.

لازم به ذکر است دکتر چهارلنگی توضیحاتی پیرامون اعضای هیات مدیره جدید شرکت به نماینده بورس و دیگر اعضای حاضر در مجمع ارائه کرد و نهایتا با رای اکثریت آرا و قرعه کشی از بین نامزدهای مطرح شده اعضای جدید هیات مدیره شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی انتخاب شدند.