اتاق خبر

مجمع عادی سالیانه شرکت شبکه گستران خوارزمی برگزار شد

.

مجمع عادی سالیانه شرکت شبکه گستران خوارزمی برگزار شد

 

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت شبکه گستران خوارزمی (سهامی خاص) از شرکت های زیرمجموعه شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی (مفاخر) ، در تاریخ 1401/10/28 در محل آمفی تئاتر شرکت مفاخر برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی، جلسه مجمع عادی سالیانه شرکت شبکه گستران خوارزمی با حضور آقای دکتر علی چهارلنگی مدیرعامل محترم شرکت مفاخر و سهامداران یا نمایندگان ایشان برگزار شد .

در این جلسه آقایان اسدالله سهرابی به عنوان رئیس ، مجید مریخ و حمید شجاعی ناظران و محمد داودی دبیر مجمع،  به عنوان اعضاء هیئت رئیسه حضور داشتند.

دراین نشست ابتدا آقای محمد داودی مدیرعامل شرکت شبکه گستران خوارزمی گزارشاتی درخصوص عملکرد اجرایی ، عملکرد مالی ، فروش محصولات و تجهیزات ، مهم ترین اقدامات عمده در سال مالی مورد گزارش و برنامه های آتی شرکت از جمله توسعه بازار و افزایش سرمایه شرکت ارائه نمودند .

درادامه آقای شمس احمدی حسابرس و بازرس قانونی شرکت شبکه گستران خوارزمی ضمن ارائه گزارش مقبول حسابرسی درخصوص صورت های مالی شرکت توضیحاتی ارائه نمودند و در پایان مجمع ضمن تصویب صورتهای مالی با تقسیم سود بیست هزار ریالی به ازای هر سهم موافقت نمود .