اتاق خبر

افزایش سرمایه ۸۴۱ درصدی مفاخر

«مفاخر» ۸۴۱ درصد افزایش سرمایه می‌دهد.
به پیشنهاد هیات مدیره شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی، این شرکت از دو محل تجدید ارزیابی، آورده نقدی یا مطالبات سهامداران و آورده نقدی، ۸۴۱ درصد افزایش سرمایه خواهد داد.
براین اساس، "مفاخر" در نظر دارد سرمایه فعلی را از 17 به 160 میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت فرابورسی از دو محل تجدید ارزیابی، آورده نقدی یا مطالبات سهامداران و آورده نقدی اعمال خواهد شد تا صرف اصلاح ساختار مالی، ایجاد امکان تامین مالی مربوط به مخارج راه اندازی خطوط تولید دو محصول کابل شبکه و دوربین های مدار بسته شود.