خدمات پشتیبانی

گستره جغرافیایی شرکت خوارزمی و ایجاد نزدیکترین سطوح دسترسی، پشتيباني (شامل تعمير و نگهداري) سخت افزارها نظير PC ها و تجهيزات مرتبط نظيرPrinter ،UPS  و ... براي مشترياني كه داراي سازمانهاي با ابعاد بزرگ و پراكندگي منطقه اي و جغرافيايي مي باشند را تسهیل نموده است . شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی با فراهم آوردن امکانات مورد نیاز، زمینه را برای ارائه خدمات با حداکثر سرعت و کیفیت در محدوده جغرافیایی کشور و کسب حداکثر رضایت مشتری ایجاد نموده است. تمام تلاش این شرکت، ارائه سرویس مطابق با خواسته مشتری است و لذا ارائه خدمات در سطوح مختلف را فراهم کرده است که فراخور نیاز و تقاضای مشتریان قابل ارائه خواهد بود.

همچنين پشتيباني نرم افزاري نظير سيستمهاي عامل OS2 , Linux و سرويسهاي كاربردي آن و نرم افزارهاي كاربردي مشتريان توسط شبكه سراسري خوارزمي صورت مي پذيرد.